Xarxes geodèsiques

Realitzem la implantació i densificació de xarxes geodèsiques per diferents administracions públiques i organismes (ajuntaments, aeroports, industries, ports, etc.). Actualitzem les xarxes ja existents al nou sistema de coordenades UTM ETRS89 que a partir del 2015 serà l'únic oficial a Espanya.

Alguns dels treballs de xarxes geodèsiques realitzats són: "Implantació de bases topogràfiques per amidaments a Corbins", "Comprovació i actualització de bases topogràfiques de la central nuclear Ascó II", etc.