Informes pericials

Estudiem la ubicació i delimitació de la seva propietat cronològicament a partir de les escriptures, plànols cadastrals i mesuraments actuals per poder fer dictàmens judicials de part si s'escau.

Algunes de les pericials judicials realitzades per a particulars i empreses són: "Pericial de part Alella Park", "Pericial de compliment de normativa d'obra construïda en Sant Boi del Llobregat", "Pericial a Sant Martí de Tous", "Pericial de recurs a Manlleu", etc.