Seccions i perfils

Ens encarreguem d'estudiar el perfil del terreny i de les estructures existents en un edifici o instal·lació industrial per tal de realitzar un projecte d'obra lineal, càlcul de moviment de terres, reformes arquitectòniques, estudi d'interferències d'estructures, etc.

Alguns dels treballs realitzats són: "Perfil longitudinal canonada de connexió dipòsit C-250 a planta de tractament", "Seccions col·legi Lope de Vega", "Aixecament i seccions de la riera de Caldes d'Estrach", etc.