Batimetria

Realitzem aixecaments topogràfics del fons marí i del llit dels rius amb tècniques clàssiques o amb sonar mono-freqüència segons les característiques i necessitats de la zona d'estudi.

Alguns dels projectes que hem realitzats són: "Aixecament del llit de riu Llobregat al seu pas per Abrera", "Batimetria i estudi del dragatge del port esportiu de Colera", "Aixecament del riu Besòs al seu pas per Sant Adrià", etc.