Tecnologies SIG

Les eines SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) són una integració organitzada de hardware, software i dades geogràfiques, dissenyades per a capturar, emmagatzemar, analitzar i desplegar la informació geogràficament referenciada. Nosaltres ens encarreguem de desenvolupar, mantenir i de resoldre els complexos problemes de planificació i gestió geogràfica de la seva organització.

Alguns dels treballs realitzats són: "Disseny i edició de cartografia per SIG parcel·lari", "Creació de pàgina web amb geo-serveis integrats", "Creació de programari per automatització de disseny de cartografia", etc.