Façanes i interiors

Realitzem aixecaments topogràfics de totes les estructures visibles d'un edifici per tal de poder fer reformes dintre d'un projecte d'arquitectura o enginyeria. A part, de tots els alçats i seccions que el nostre client cregui convenients.

Alguns dels treballs realitzats són: "Interiors CEIP Arc de Sant Martí de Barcelona", "Aixecaments de interiors i façanes edifici Realia Diagonal", "Aixecament dels interiors Tanatori Sancho d'Àvila", etc.