Obra civil i edificació

L'ajudem a realitzar la seva obra des de l'aixecament inicial fins el "as built" final, passant per tot els processos que hi puguin haver: encaix del projecte, replanteig d'estructures, càlcul de moviment de terres, modificacions de traçats, etc.

Alguns dels treballs realitzats en obres són: "Ampliació del Taller 2-Seat", "Obra instal·lacions Ceip Jaume I", "Obra EBM carrer Rectoria", "Urbanització Can Borrell-la Roca", etc.