Fotogrametria

Ens encarreguem de tots els processos necessaris per tal de realitzar aixecaments topogràfics mitjançant fotografies aèries. Aquests processos són: presa de fotografies aèries (avió o UAV), obtenció de coordenades dels punts de control, restitució dels plànols i memòria tècnica.

Alguns dels treballs de fotogrametria aèria realitzats són: "Restitució fotogramètrica al municipi de Sabadell", "Restitució fotogramètrica als Pallaressos", "Restitució fotogramètrica al municipi de el Prat de Llobregat", etc.