Auscultació

Realitzem el control d'estructures, construccions i instal·lacions per tal d'assegurar la seva integritat i seguretat al llarg del temps, així com quantificar les variacions que es produeixen i establir patrons de comportament.

Alguns dels projectes d'auscultació que hem realitzat són: "Auscultació mur pantalla construcció CEIP Neptú", "Control de deformació de l'abocador de Cerdanyola", " Assentament trinxera de canalitzacions", etc.